Educatie

Educatie

“Creatief en maatschappelijk betrokken”

Deze pijler heeft betrekking op kunst- en cultuureducatie en burgerschap. Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor de vorming kinderen en jongeren. Cultuureducatie is daarom belangrijk voor Team Jeugd & Educatie. In onze lesprogramma’s of activiteiten komen vaak uitingen van kunst, cultuur en/of erfgoed terug. Er is aandacht voor het leren, lezen en expressie. Dit aanbod bijvoorbeeld in het teken van muziek, theater, dans en beeldende vorming is niet alleen leuk, maar draagt ook bij aan een brede algemene ontwikkeling.

Op 1 augustus 2021 is de nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs in het onderwijs in werking getreden. De overheid acht het bevorderen van verbinding met en participatie in de samenleving van groot maatschappelijk belang en daar sluit Team Jeugd & Educatie zich bij aan. In Nederland is dat met respect voor elkaar, voor de democratie en de rechtstaat en voor de vrijheden die iedereen heeft.

 

Lesaanbod Educatie