Naschoolse ondersteuning digitale geletterdheid

Naschoolse ondersteuning digitale geletterdheid

Met het project ‘Naschoolse ondersteuning digitale geletterdheid’ kunnen scholen in het primair onderwijs in gemeente Nissewaard en gemeente Voorne aan Zee de digitale geletterdheid van hun leerlingen in de middenbouw en bovenbouw verbeteren. Lees hieronder alles over dit initiatief, een samenwerking tussen Studiecentrum Voorne en Team Jeugd & Educatie.

Gelijke kansen

Gelijke kansen voor ieder kind is het uitgangspunt binnen deze samenwerking. Naast dat een leerling goed moet kunnen (begrijpend) lezen en schrijven is het ook van toenemend belang dat hij/zij voldoende digitale vaardigheden heeft om later goed mee te kunnen doen in de maatschappij.

De focus van onze ondersteuning ligt op de ontwikkeling van informatie- en ICT-basisvaardigheden, twee domeinen binnen digitale geletterdheid.


Een onderwerp kiezen, informatie zoeken en deze verwerken in een werkstuk, spreekbeurt of presentatie en dat ook nog eens presenteren met behulp van digitale middelen is soms een hele opgave voor leerlingen (en hun ouders/verzorgers). Zeker met de kennis dat niet elke leerling thuis beschikt over de juiste middelen en/of ondersteuning om hieraan te werken. Middels de ondersteuning wordt er ook indirect gewerkt aan de studievaardigheden van de leerlingen en zullen ze als neveneffect uiteindelijk beter leren plannen, verzamelen, selecteren en lezen, beter de hoofd- en bijzaken leren te onderscheiden, beter aantekeningen kunnen maken en niet geheel onbelangrijk beter leren presenteren.

En dat is fijn, want uit onderzoek blijkt dat leerlingen over onvoldoende executieve vaardigheden beschikken om zelfstandig aan het werk te gaan dus ook hierin krijgen ze van ons een zetje in de goede richting.

Het aanbod

De ondersteuning vindt plaats na schooltijd en wordt gegeven in blokken van 6 tot 8 weken. Wij werken met groepjes van 10 leerlingen onder begeleiding van een professional van Studiecentrum Voorne. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen werken wij in deze kleine groepjes met veel aandacht voor het individuele kind. Ons aanbod is onderverdeeld in middenbouw en bovenbouw.

Speciaal voor ouders/verzorgers is er een digitale flyer gemaakt, je kunt deze hier downloaden en delen.

Resultaten schooljaar 2022/2023

Maaike Kortland-Paauw

Maaike Kortland-Paauw

Projectcoördinator Educatie

Aandachtsgebied/specialisme

Naschoolse ondersteuning & kansengelijkheid

Neem contact op

Contact Us - Maaike
voornaam
achternaam