Samenwerken

Samenwerken

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder” 

Bibliotheken werken veelvuldig samen met diverse organisaties, zowel binnen publiek als commercieel domein. Team Jeugd & Educatie is hierop geen uitzondering. Naast intensieve samenwerking met de lokale overheid, voor- en vroegschoolse educatie instellingen en het primair- en voortgezet onderwijs werken we samen met een brede selectie van partners. Van andere educatieve instellingen, zoals de kinderopvang, taal- of cursusaanbieders, of studiebegeleiders tot zorg- en welzijnsinstellingen zoals bijvoorbeeld het Centrum Jeugd en Gezin.

Team Jeugd & Educatie is trots op de samenwerking met o.a. de onderstaande partners en nodigen ook nieuwe partners van harte uit. Hebben wij gemeenschappelijke doelen? Of zie je kansen in een productieve samenwerking, neem contact met ons op.

Ons werkgebied

  • Voorne-Putten
  • Goeree-Overflakkee
Dutch map

Neem contact met ons op

Contact Us
voornaam
achternaam