BoekStart in de Kinderopvang

BoekStart in de Kinderopvang

Hoe eerder kinderen in aanraking komen met boeken en (voor)lezen, hoe beter! BoekStart in de Kinderopvang is een compleet leesbevorderingsprogramma waarbij kinderen van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers intensief met boeken en voorlezen in aanraking komen via de kinderopvang.

Dit kan door bijvoorbeeld de gerichte inzet van een jeugdspecialist tot een volledig ingerichte boekenkast met zithoek op locatie met de maatwerk dienstverlening die daarbij past. Met de programma’s Grote Beer, Kleine Beer en Mini Beer helpen we kinderdagverblijven en peuterspeelzalen bij het creëren van een stimulerend voorleesklimaat.

Mini Beer voor voorschoolse instellingen

Voor alle voorschoolse instellingen op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee bieden wij de dienstverlening Mini Beer aan (voorheen: Voorschoolpas). Bevorder het taalplezier en de taalontwikkeling van kinderen van nul tot vier jaar door gebruik van dit basisprogramma.

Met Mini Beer ontvang je een locatiepas waarmee op elke locatie van een kindercentrum de leukste voorleesboeken, prentenboeken en/of informatieboeken (twintig materialen per pas) geleend kunnen worden.

Daarnaast is er de mogelijkheid om voorleesprogramma’s voor op de groep te reserveren.
De jaarlijkse kosten van Mini Beer zijn € 50,- per locatie.

Voor een uitgebreider voorlees- en media-aanbod hebben we Boekstart in de Kinderopvang Kleine Beer en Grote Beer.

BoekStart in de Kinderopvang Kleine Beer en -Grote Beer wordt mogelijk gemaakt met steun van de plaatselijke gemeente. Informeer bij de voorleesconsulent van jouw bibliotheek of dit aanbod mogelijk is.

BoekStart in de Kinderopvang: Kleine Beer

Met BoekStart in de Kinderopvang ondersteunt de bibliotheek met een aantrekkelijke (voor)leesplek, een gevarieerde collectie van 90 geschikte boekjes. Jaarlijks wordt hiervan 30% vervangen. Er is aandacht voor deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers in de vorm van onze opleiding tot voorleescoördinator.

Door middel van een voorleesplan geven we houvast bij de inrichting van leesbevordering in de kinderopvang. Hierin leggen we samen vast op welke manier aan leesbevordering wordt gewerkt. Alles met betrekking tot collectie, taken, doelstellingen en voorlees-activiteiten worden vermeld in het voorleesplan.

Om de effecten van BoekStart in de kinderopvang te meten is de Monitor ontwikkeld als meetinstrument. Deze heeft als voornaamste doel de voorleesomgeving en het gedrag van de pedagogisch medewerker rondom leesbevordering in beeld te brengen. Daarnaast levert de Monitor informatie over beleid en organisatie in de kinderopvangorganisatie rond leesbevordering.

De uitkomsten versterken de samenwerking tussen de kinderopvangorganisatie en de Bibliotheek.
De kosten van BoekStart in de Kinderopvang: Kleine Beer zijn € 225,- per locatie.

BoekStart in de Kinderopvang: Grote Beer

Aanvullend op de Kleine Beer is er de Grote Beer waarbij aanvullend aandacht wordt besteed aan mediabewustzijn van kinderen en ouders.

Bijvoorbeeld door tips, ouderavonden en aandacht tijdens de landelijke Media Ukkie Dagen. Tijdens de Media Ukkie Dagen word jaarlijks aandacht besteed aan mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar.

Om in de kinderopvang te werken aan de taal- en ontwikkelingsstimulering van kinderen zijn goede taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers van belang. De bibliotheek geeft trainingen op maat om de expertise van de pedagogisch medewerker te vergroten, bijvoorbeeld door co-teaching tijdens voorleesmomenten.

Ouders en verzorgers vervullen een essentiële rol in de taalontwikkeling van een kind. Vooral een rijk en kwalitatief goed taalaanbod stimuleert een kind om elke keer iets bij te leren. De bibliotheek besteedt extra aandacht door bijvoorbeeld het organiseren van ouder-kind activiteiten op locatie.

De kosten van BoekStart in de Kinderopvang: Kleine Beer zijn € 300,- per locatie.

Inspiratievideo BoekStart in de Kinderopvang

Overzicht: Mini, Kleine en Grote Beer

Mini Beer BoekStart in de Kinderopvang:
BoekStart Kleine Beer
BoekStart in de Kinderopvang:
BoekStart Grote Beer
Per locatie bedragen de kosten hiervoor €50,- Per locatie bedragen de kosten hiervoor €225,- Per locatie bedragen de kosten hiervoor €300,-
Aanbod

 1. Een locatiepas waarmee op elke locatie van een kindercentrum de leukste voorleesboeken, prentenboeken en/of informatieboeken (20 materialen, voor 6 weken per pas) geleend kunnen worden;
 2. Het lenen van voorleesprogramma’s voor op de groep.
Aanbod

 1. Een op maat voorleesplan;
 2. Inzet van een Jeugdspecialist;
 3. Een vaste collectie op de groep bestaande uit 90 boeken die jaarlijks wordt onderhouden en aangevuld;
 4. Een herkenbare op maat voorleesplek;
 5. Een BoekStartpas waarop 20 boeken per 6 weken geleend kunnen worden;
 6. Kosteloze deelname aan de Nationale Voorleesdagen Kick-off en één groepsbezoek;
 7. Eén opgeleide pedagogisch medewerker met de opleiding Voorleescoördinator;
 8. Al deze zaken worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst.
Aanbod

 1. Een op maat voorleesplan;
 2. Inzet van een Voorleesconsulent;
 3. Een vaste collectie op de groep bestaande uit 90 boeken die jaarlijks wordt onderhouden en aangevuld;
 4. Een herkenbare op maat voorleesplek;
 5. Een BoekStartpas waarop 20 boeken per 6 weken geleend kunnen worden;
 6. Vier themacollecties naar keuze als toevoeging aan de 90 boeken;
 7. Kosteloze deelname aan de Nationale Voorleesdagen Kick-off en groepsbezoek voor alle groepen;
 8. Aandacht voor Mediaopvoeding tijdens de landelijke Media Ukkie Dagen;
 9. Maatwerk en aandacht voor vergroting van de expertise van pedagogisch medewerkers;
 10. Voorleesmomenten met co-teaching;
 11. Ouder- en kind bijeenkomsten;
 12. Twee opgeleide pedagogisch medewerkers;
 13. Al deze zaken worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst.

Meer weten?

Laat je gegevens hieronder achter zodat we je kunnen terugbellen of mailen. We geven je graag meer informatie over onze abonnementen en uitgebreide dienstverlening. Algemene informatie over BoekStart in de Kinderopvang is ook te lezen via www.boekstart.nl.

Dorien 't Jong

Dorien 't Jong

Voorleesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

BoekStart & poëzie

Neem contact op

Contact Us - Dorien
voornaam
achternaam