Training Voorleescoördinator

Training Voorleescoördinator

Wil jij voorleescoördinator worden of ben je dit al bij jouw organisatie en wil je je verder ontwikkelen? Doe dan mee aan deze training! De voorleescoördinator is dé initiator en hét aanspreekpunt binnen je organisatie met betrekking tot taal- en (voor)leesbevordering. We bieden deze training tot voorleescoördinator aan voor bestaande voorleescoördinatoren of de pedagogisch medewerker(s) die deze mooie taak op zich gaan nemen.

Waarom is voorlezen zo belangrijk voor de ontwikkeling van het kind?

Voorlezen is niet alleen leuk, maar ook belangrijk in de ontwikkeling van het kind. Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen. In de eerste plaats op het gebied van de taalontwikkeling, want zij leren tal van nieuwe woorden tijdens het voorlezen.

Wist je bijvoorbeeld dat kinderen die worden voorgelezen een grotere woordenschat hebben dan kinderen die niet of nauwelijks voorgelezen worden? Van de kinderen die worden voorgelezen heeft zo’n 70% voldoende woordenschat wanneer zij in groep 1 komen. Van kinderen die helemaal niet voorgelezen zijn heeft slechts 30% voldoende woordenschat bij aanvang van groep 1. Naast het vergroten van de woordenschat heeft voorlezen ook een positieve invloed op:

• Taalgevoeligheid: het herkennen van de juiste zinsopbouw
• De hersenontwikkeling
• De sociaal- emotionele ontwikkeling
• De fantasie
• De intrinsieke motivatie om zelf te (leren) lezen
• De concentratie

Aan de hand van een Voorleesplan dat tijdens de training wordt vormgegeven, kan de voorleescoördinator voorleesactiviteiten op structurele basis vormgeven in jouw organisatie. Daarnaast heeft het Voorleesplan als grote meerwaarde dat er structureel en doelmatig aan de leesbevordering gewerkt wordt. Ook biedt het Voorleesplan een middel om jouw organisatie te profileren. Je laat zien aan ouders (en de gemeente) dat je het belang van (voor)lezen onderschrijft en hier volgens een goed plan dagelijks aandacht aan besteedt.

Algemene informatie

Locatie
De bijeenkomsten vinden plaats in Cultuurhuis Nieuwe Veste, Opzoomerlaan 106, 3221 AP Hellevoetsluis.

Kosten
De training is gratis voor de BoekStart locaties en de IKC’s. Andere locaties betalen een eigen bijdrage van € 300,-.

Aanmelden
Wil jij meedoen aan de Training Voorleescoördinator in het najaar van 2023?

De trainingsavonden zijn op:

  • woensdag 20 september van 19:00 tot 21:00
  • woensdag 11 oktober van 19:00 tot 21:00
  • woensdag 1 november van 19:00 tot 21:00

De locatie van de training is vinden plaats in Cultuurhuis Nieuwe Veste, Hellevoetsluis. De training vindt doorgang vanaf 8 deelnemers.

Dorien 't Jong

Dorien 't Jong

Voorleesconsulent

Aandachtsgebied/specialisme

BoekStart & poëzie

Neem contact op

Contact Us - Training Voorleescoordinator
voornaam
achternaam